INTERREG PL-SK 2014 – 2020 V-A

MIKROPROJEKT PL – SK č. INT/EK/PO/3/IV/A/0310

Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva

interreg logo

Cieľ projektu

Obdobím otvorených hraníc spoločného projektu Európskej únie je dlhodobou povinnosťou vedeckých a odborných pracovníkov jednotlivých krajín prezentovať svoje vedecké poznatky za hranicami regiónu pôsobnosti múzeí. Hlavnou podstatou cezhraničnej spolupráce je výmena skúseností jednotlivých odborných činností, zvyšovanie odbornej profilácie múzeí, prezentácia vedeckých poznatkov na medzinárodnej úrovni a vzájomné obohacovania národov, tak ako to bolo pri spoločnom Európskom projekte skutočne prezentované. Dlhodobé ovplyvňovanie remeselných dielní v minulosti je v súčasnosti nezanedbateľná skutočnosť, ktorá nás núti hľadať spoločné analógie umeleckého remesla, dielní, vzájomné ovplyvňovanie pri tvorbe unikátneho zdedeného zbierkového fondu. Vytvorením metodického centra reštaurátorskej činnosti považujeme za hlavný výstup ovplyvňovania a zvyšovania kreditu samotnej reštaurátorskej činnosti. Bude dlhodobým cezhraničným vzdelávacím výstupom vedeckých inštitúcií na obidvoch stranách republík. K vytvoreniu takéhoto centra je však nevyhnutné najmodernejšie technologické zariadenie reštaurátorskej dielne. Z toho dôvodu bude do múzea zakúpený vysokovýkonný ultrazvukový prístroj, ktorý umožňuje precízne reštaurátorské postupy. K práci s nim je potrebné zakúpiť aj stereomikroskop s výkonnými zobrazovacími funkciami. Edukáciu v rámci takýchto moderných technológií a reštaurátorských postupov zatiaľ neponúka žiadna inštitúcia a to ani za hranicami regiónu Prešovského kraja. Vzájomná škola reštaurovania odborných postupov, bádateľskej činnosti hľadaním v archívoch a sprístupňovaním je spoločným zámerom a pozitívnym príkladom medzinárodnej spolupráce pri tvorbe unikátneho. K realizácií tohto cieľa bude zakúpené vybavenie reštaurátorskej dielne, ktoré umožní najmodernejšie reštaurátorské postupy. Jeho možnosti budú demonštrované reštaurátormi, ktorí s ňou už majú skúsenosti.

Hlavný partner

Muzeum Rejestrowane
INSTYTUCJA KULTURY SAMORZADU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKlEGO

Aktuality z projektu

Plagat_310_podujatie

VZDELÁVACIE SEMINÁRE V OBLASTI REŠTAUROVANIA

V utorok 14.06.2022 a vo štvrtok 16.06.2022 sa v priestoroch barokového kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou, pobočke Krajského múzea v Prešove, uskutoční séria podujatíorganizovaných v rámci realizácie mikroprojektu z programu INTERREG PL-SK…

Prihláste sa na odber noviniek

Nezmeškajte naše akcie a výstavy

Sledujte nás na sociálnych sieťach

logo-tripolitana-web-transp-white

Správca webu: support@tripolitana.sk

Copyright 2017 © Krajské múzeum v Prešove

X