VSTUPNÉ

Otváracie hodiny | Cenník

Rodinná vstupenka (2 dospelí + 2 deti do 15 rokov) Rákociho palác: len za 9 € Kaštieľ Hanušovce: len za 9 € Kaštieľ Stropkov: len za 5 €

Rákociho palác

Prešov

Otváracie hodiny

LETNÁ SEZÓNA / JÚL - AUGUST


Pondelok - Piatok9:00 - 18:00
Sobota 14:00 - 18:00
Nedeľa14:00 - 18:00

Otvorené aj počas štátnych sviatkov: 14:00 - 18:00 (platí len počas letnej sezóny)

MIMO SEZÓNY


Pondelokzatvorené
Utorok - Piatok9:00 - 17:00
Sobotazatvorené
Nedeľa14:00 - 18:00

Vstupné

Dospelý


Celé múzeum5 €
Historická expozícia1 €
Hasičská expozícia1 €
Etnografická expozícia1 €
Prírodovedná expozícia1 €
Aktuálne výstavy1 €

Škola v múzeu - €

Vybrané kultúrne podujatia0,50 €

Študent / Dôchodca


Celé múzeum2,50 €
Historická expozícia0,50 €
Hasičská expozícia0,50 €
Etnografická expozícia0,50 €
Prírodovedná expozícia0,50 €
Aktuálne výstavy0,50 €
Škola v múzeu 1 €

Vybrané kultúrne podujatia0,20 €

Deti do 6 r. / ZŤP / Dôchodca nad 70 r.


Celé múzeum1 €
Historická expozícia0,50 €
Hasičská expozícia0,50 €
Etnografická expozícia0,50 €
Prírodovedná expozícia0,50 €
Aktuálne výstavy0,50 €
Škola v múzeu 0,50 €

Vybrané kultúrne podujatia- €

Deti do 3r.


Zadarmo

Kaštieľ a Archeopark

Hanušovce nad Topľou

Otváracie hodiny

LETNÁ SEZÓNA / JÚN - SEPTEMBER


Pondelok - Piatok8:00 - 18:00
Sobota 14:00 - 18:00
Nedeľa14:00 - 18:00

Otvorené aj počas štátnych sviatkov: 14:00 - 18:00 (platí len počas letnej sezóny)

MIMO SEZÓNY


Pondelokzatvorené
Utorok - Piatok8:00 - 16:00
Sobota zatvorené
Nedeľazatvorené

Vstupné

Dospelý


Celé múzeum5 €
Poldeň v múzeu 7 €
Prírodovedná expozícia1 €
Spoločenskovedná expozícia1 €
Dobovo zariadené interiéry Dessewffy1 €
Sakrálna expozícia1 €
Etnografická expozícia1 €
Archeologická expozícia /projekt do roku 2023/0 €
Archeopark /projekt do roku 2023/0 €
Aktuálne výstavy1 €
Vybrané kultúrne podujatia0,50 €

Študent / Dôchodca


Celé múzeum2,5 €
Poldeň v múzeu 3 €
Prírodovedná expozícia0,50 €
Spoločenskovedná expozícia0,50 €
Dobovo zariadené interiéry Dessewffy0,50 €
Sakrálna expozícia0,50 €
Etnografická expozícia0,50 €
Archeologická expozícia /projekt do roku 2023/0 €
Archeopark /projekt do roku 2023/0 €
Aktuálne výstavy0,50 €
Vybrané kultúrne podujatia0,20 €

Deti do 6 r. / ZŤP / Dôchodca nad 70 r.


Celé múzeum1 €
Poldeň v múzeu 2 €
Prírodovedná expozícia0,50 €
Spoločenskovedná expozícia0,50 €
Dobovo zariadené interiéry Dessewffy0,50 €
Sakrálna expozícia0,50 €
Etnografická expozícia0,50 €
Archeologická expozícia /projekt do roku 2023/0 €
Archeopark /projekt do roku 2023/0 €
Aktuálne výstavy0,50 €
Vybrané kultúrne podujatia- €

Deti do 3r.


Zadarmo

Kaštieľ

Stropkov

Otváracie hodiny

LETNÁ SEZÓNA / JÚL - AUGUST


Pondelok - Piatok9:00 - 17:00
Sobota zatvorené
Nedeľa13:00 - 17:00

MIMO SEZÓNY


Pondelokzatvorené
Utorok - Piatok8:00 - 16:00
Sobota zatvorené
Nedeľazatvorené

Vstupné

Dospelý


Celé múzeum3 €
Aktuálne výstavy1 €
Sakrálne umenie zo Stropkova a okolia1 €
Tesla Stropkov1 €
Výber z diela akad. maliara Františka Veselého1 €
Bábiky a hračky z celého sveta1 €
Škola v múzeu- €

Študent / Dôchodca


Celé múzeum1 €
Aktuálne výstavy0.50 €
Sakrálne umenie zo Stropkova a okolia0.50 €
Tesla Stropkov0.50 €
Výber z diela akad. maliara Františka Veselého0.50 €
Bábiky a hračky z celého sveta0.50 €
Škola v múzeu0.50 €

Deti do 6 r. / ZŤP / Dôchodca nad 70 r.


Celé múzeum0,50 €
Aktuálne výstavy0,50 €
Sakrálne umenie zo Stropkova a okolia0.50 €
Tesla Stropkov0.50 €
Výber z diela akad. maliara Františka Veselého0 €
Bábiky a hračky z celého sveta0.50 €
Škola v múzeu0.50 €

Deti do 3r.


Zadarmo

Zľavy na vstupnom

  1. Múzeum poskytuje 50 % zľavy zo vstupného dôchodcom, invalidným dôchodcom a študentom.
  2. Múzeum poskytuje ďalšiu zľavu deťom do 6 rokov, ZŤP a dôchodcom nad 60 rokov (v jednotlivých OJ individuálne, spravidla 1/3 štandardného vstupného)
  3. Deťom do 3 rokov je umožnená bezplatná prehliadka.
  4. Múzeum poskytuje vstup zdarma darcom krvi. Vstupné zdarma sa vzťahuje na držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska. Zľava platí do všetkých expozícií múzea Krajského múzea v Prešove a na aktuálne výstavy.
  5. Sprevádzajúci pedagóg školských skupín má umožnený vstup zdarma.
  6. Riaditeľ môže udeliť zľavu na vstupnom v rámci spolupráce s inými subjektmi alebo pri vytváraní širších turistických produktov.
Doplnkové služby
1. Platené múzejné služby Prednáška, vyučovacia hodina, kultúrne podujatie, prezentácia: 1 €  (za osobu) Výjazd do školy resp. obce: 20,00 €  (1 prednáška) 2. Iné doplnkové služby OJ Prešov Fotografovanie v expozíciách  a na výstavách 2,00 € Filmovanie v expozíciách  a na výstavách 2,00 € OJ Hanušovce nad Topľou Fotografovanie v expozíciách  a na výstavách 2,00 € Filmovanie v expozíciách  a na výstavách 2,00 €

Voľný vstup

Na vyššie uvedení aktivity môže múzeum poskytovať verejnosti voľný vstup v rámci propagačných a prezentačných akcií napr. (Medzinárodný deň múzeí, Noc múzeí, Deň PSK, kultúrno-výchovné a propagačné akcie  , prednášky a pod.)

Kultúrne poukazy

Múzeum prijíma na úhradu  vstupného kultúrne poukazy. Hodnota poukazu na aktuálny rok určuje Ministerstvo kultúry SR. Rozdiel medzi výškou vstupného a hodnotou poukazu je realizovaný týmito spôsobmi:  1. Poukaz slúži ako vstupné pre jednu osobu.  2. Poukaz ako vstupné návštevník dorovná sumou do výšky vstupného.