O NÁS

Tripolitana- Krajské múzeum v Prešove

logo-tripolitana-web-transp-white

Tripolitana
Krajské múzeum v Prešove

Sme Tripolitana (Krajské múzeum v Prešove), múzeum v troch mestách. Ako svoju rozpočtovú organizáciu nás zriadil a riadi Prešovský samosprávny kraj. Naše sídlo je v Prešove.

Tripolitana je mladé i staré múzeum. Mladé vo svojej novej podobe múzea v troch mestách východného Slovenska, staré v histórii svojich častí a v starobylosti svojich objektov. Tripolitanu tvoria dve pôvodne samostatné múzeá – Krajské múzeum v Prešove s jeho pobočkou v Stropkove a Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou, ktorého záujmovou oblasťou bol okres Vranov n. T. Spojením múzeí k 1. januáru 2017 vznikla inštitúcia pôsobiaca v troch okresoch, v mestách Prešov, Hanušovce n.T. a Stropkov. Krajskú pôsobnosť má múzeum v metodickej oblasti.

Tripolitana vystupuje ako jednotná organizácia s pomerne samostatnými organizačnými jednotkami. V Prešove ju predstavuje pôvodné Krajské múzeum v Prešove, dnes Rákociho palác a Kumšt, ktorý sa v súčasnosti pripravuje na rekonštrukciu, v Hanušovciach je to Kaštieľ a Archeopark Hanušovce - niekdajšie Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n. T. a napokon v Stropkove je tretia zložka Tripolitany - Kaštieľ Stropkov - pôvodná pobočka prešovského múzea označovaná ako Mestské múzeum a galéria v Stropkove.

rakociho-palac-old-1-web

História .

História Tripolitany je krátka. História jej pôvodných častí síce nedosahuje najstaršie múzeá na Slovensku, ale nie je ani zanedbateľná.

Krajské múzeum v Prešove začalo oficiálne písať svoju históriu v r. 1945, kedy bolo založené Kuratórium múzea. Prvú výstavu otvorilo ako Mestské múzeum v budove Kumštu v roku 1947. Už ako Krajské múzeum (od r. 1950) ponúklo verejnosti v r. 1956 v dnešnom sídle – Rákociho paláci prvé expozície - prírodovedné so živou i neživou prírodou, archeologickú, historickú a etnografickú expozíciu. Od r. 1961 pribudla expozícia budovania socializmu v susednom meštianskom dome (Hlavná 88) a múzeum získalo nový oficiálny názov Múzeum Slovenskej republiky rád. Od r. 1978 sa prešovské múzeum môže pýšiť rozsiahlou zbierkou hasičskej techniky a expozíciou hasičstva. Ide vskutku o výnimočný a na Slovensku ojedinelý súbor pamiatok. V r. 1990 sa odpolitizoval názov múzea a ako Vlastivedné múzeum v Prešove s prestávkou v rokoch 1995 - 96, kedy bolo Šarišským múzeom, pôsobilo až do r. 1999, odkedy nesie pomenovanie Krajské múzeum.

Počas svojej vyše sedemdesiat ročnej histórie malo múzeum niekoľko satelitných expozícií. Od r. 1964 pod správu múzea prešlo Mestské múzeum v Sabinove, v r. 1976 bola sprístupnená expozícia literárnych tradícií v Župčanoch a v r. 1982 poľnohospodárska expozícia vo Svinej. Od r. 2008 spravuje múzeum Mestské múzeum a galériu v Stropkove. Iba posledná z týchto pobočiek jestvuje aj dnes. Ostatné zanikli.

Hanušovská časť Tripolitany, niekdajšie Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n. T. vzniklo v roku 1975. Ako samostatné múzeum pôsobilo 42 rokov. Dokumentovalo rovnocenne prírodu, archeológiu, históriu i etnografiu vranovského regiónu. Začínalo s expozíciou histórie v r. 1979, v r. 1983 pribudla expozícia prírody, v r. 1994 expozícia Dobovo zariadených interiérov a v r. 2004 etnografická expozícia v druhej, renesančnej budove múzea. Doteraz najnovšou expozíciou múzea, od r. 2014, je Archeopark – jedinečné archeologické múzeum pod holým nebom. Múzeum v Hanušovciach malo tiež svoje pobočky. V rokoch 1989 – 2005 spravovalo expozíciu poľnohospodárstva v Majerovciach a v rokoch 2006 – 2016 pobočku vo Vranove n. T., ktorá zanikla spolu so zánikom samostatného múzea v Hanušovciach n. T.

Múzeum v Stropkove má najkratšie dejiny. Pobočka Krajského múzea v tomto meste bola zriadená v roku 2008, stála expozícia bábik z celého sveta a galerijná výstava obrazov miestneho výtvarného umelca Františka Veselého tu bola otvorená v r. 2010.

etnograficka-expozicia-1-web

Expozície

Tripolitana ponúka v súčasnosti 5 expozícií v Prešove, 6 expozícií v Hanušovciach nad Topľou a 2 expozície v Stropkove.

Rákociho palác v Prešove, dva priľahlé mestské paláce a novostavba v ich dvore ukrývajú 5 rozľahlých expozícií. Prehliadka trvá podľa záujmu od hodiny po niekoľkonásobok tohto času. V pestrej ponuke sú skutočné skvosty pre milovníkov histórie šľachtických sídel, umeleckej histórie, hodín, zbraní, numizmatiky, ľudovej kultúry, neživej prírody, unikátneho slovenského drahokamu opálu... Jedinečnou je zbierka hasičskej techniky, najrozsiahlejšia a najucelenejšia na Slovensku.

Zážitok z prehliadky umocní skvostná architektúra, jej interiér i exteriér, átriový dvor a historická studňa. Vraj vie vypočuť ľudské priania... Treba skúsiť!

Hanušovský kaštieľ, ktorý tak trochu pripomína Bratislavský hrad a ktorý prekvapí svojou mohutnosťou v tomto takmer vidieckom prostredí, ukrýva dve podlažia výstavných plôch, dômyselne spájajúcich prírodu a históriu. Nebol by to však kaštieľ, ak by nemal aspoň náznak zariadenia vidieckeho šľachtického sídla, v prípade Hanušoviec sídla rodiny Dessewffy. A ako by mohol jestvovať archeopark - živé archeologické múzeum pod holým nebom - bez archeologickej expozície, aká sa vytvára v podzemí kaštieľa? V druhej historickej stavbe – renesančnej Budove správcu je na zavŕšenie zážitku z návštevy pútavá etnografická expozícia.

Stropkovský kaštieľ ponúka zatiaľ iba dve stále expozície – Galériu obrazov Františka Veselého a expozíciu Ľaľki (Bábiky). Pripravuje sa expozícia dejín mesta a hradu pod názvom Cirkev, šľachta, mešťania a Stropkov.

22218265_852214054936954_2841627668829851803_o

Podujatia

Tripolitana má svoje cyklické i občasné podujatia.

Tripolitana má svoje cyklické i občasné podujatia. V Prešove je to najmä obľúbený Čaj o piatej u Rákociho a letné kultúrne aktivity Leto s Rákocim. Školská mládež využíva netradičné vyučovacie hodiny Školy v múzeu. Obce sa predstavujú v cykle S chiži do palaca, významné osobnosti regiónu vo formáte Zanechali stopu a odborné i populárno-vedecké publikácie v cykle Napísané je...

V Hanušovciach bezkonkurenčne vedie v obľúbenosti Poldeň v múzeu – aktivita pre školy, naplnená popri prehliadke expozícií remeselnými interaktívnymi činnosťami. Dlhú tradíciu (vyše polstovky podujatí) majú nedeľné kultúrno-diskusné Popoludnia pri svetielku.

V Stropkove sa v poslednom období realizuje prednáškový cyklus nazvaný Potulky dejinami.

Podujatím, ktoré spája nielen všetky časti Tripolitany, ale múzeá vôbec, je Noc v múzeu, ktorá sa koná vždy v máji, v najbližšiu sobotu k 18. máju – Medzinárodnému dňu múzeí.