Vzdelávací seminár - Reštaurovanie úžitkového umenia

Dňa 16. júna 2022 o 14:00 hod. sa v Žltom salóne barokového kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou, uskutočnil vzdelávací seminár na tému  - Reštaurovanie úžitkového umenia. Prednášku si pre laickú i odbornú verejnosť pripravila MgA. Zuzana Auská, vedecká pracovníčka Univerzity Pardubice – Fakulty reštaurovania a licencovaná reštaurátorka z Českej republiky, ktorá pre Krajské múzeum v Prešove v rámci tohto projektu zreštaurovala vybraný predmet.

V rámci seminára predstavila prednášajúca reštaurátorské postupy a problematiku reštaurovania vybraného predmetu. Celý proces reštaurovania od prvotného prieskumu diela, cez metódy prieskumu, snímanie vrstiev, retuš až po finálne ošetrenie diela. Vzhľadom na všeobecne široký záber témy sa prednášajúca prioritne venovala vybranému zreštaurovanému dielu zo zbierok Krajského múzea v Prešove. Poukázala na výhody použitia stereomikroskopu a ultrazvukového zariadenia Sonotec, za pomoci ktorého šetrne odstránila nevhodnú sekundárnu vrstvu na glazúre keramického predmetu. Po samotnom seminári sa uskutočnila krátka diskusia.

Seminár sa uskutočnil v rámci projektu Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva č.: INT/EK/PO/3/IV/A/0310, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020 a štátneho rozpočtu SR.

Záznamy z tohto seminára Vám ponúkame pod týmto článkom. 

X