INTERREG PL-SK 2014 – 2020 V-A

MIKROPROJEKT PL – SK č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309

Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí

interreg logo

Cieľ projektu

Aktivity naplánované v tomto mikroprojekte prispejú vo veľkej miere k vzájomnej propagácii partnerských múzeí a prírodného a kultúrneho dedičstva ich regiónov. Vďaka vytvoreniu nového cezhraničného e-produktu (Virtuálnej prehliadky expozícií PL/SK) bude možné prezentovať toto prírodné a kultúrne dedičstvo za hranicami súčasných možností oboch partnerských inštitúcií. Zároveň aj vytvorením interaktívneho bodu cestovného ruchu sprístupnia inovatívnym spôsobom výstupy múzea súčasnej mladej generácii, pre ktoré je takýto druh poznávania prirodzený. Tento bod bude tvoriť cieľavedome vyčlenený priestor, ktorý bude vybavený zariadeniami VR umožňujúcimi virtuálne prehliadky výstav a expozícií oboch partnerov. Táto možnosť prezentácie je vhodná aj pre potenciálnych návštevníkov, ktorí z rôznych, ale hlavne zdravotných dôvodov nemôžu múzeá navštíviť osobne. Databázu ponúkaných výstav a expozícií plánuje Krajské múzeum v Prešove dopĺňať a obohacovať priebežne a aj po skončení projektu. Realizáciou týchto cieľov bude dosiahnutý hlavný cieľ projektu a to spoločná cezhraničná propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva za účelom zvýšenia návštevnosti.

Hlavný partner

Muzeum Rejestrowane
INSTYTUCJA KULTURY SAMORZADU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKlEGO

Aktuality z projektu

Prihláste sa na odber noviniek

Nezmeškajte naše akcie a výstavy

Sledujte nás na sociálnych sieťach

logo-tripolitana-web-transp-white

Správca webu: support@tripolitana.sk

Copyright 2017 © Krajské múzeum v Prešove

X