Virtuálne prehliadky

interreg logo
logo-psk-2021
logo-tripolitana-web-transp-wide-3
logo_MOR

INTERREG PL-SK 2014 – 2020 V-A

Názov projektu: Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí

Číslo mikroprojektu: INT/EK/PO/1/IV/A/0309

Projekt Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí č.: INT/EK/PO/1/IV/A/0309 spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2014 - 2020 a zo štátneho rozpočtu SR.

Projekt Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí nr.: INT/EK/PO/1/IV/A/0309 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2014 - 2020 iz budżetu państwa Republiki Słowackiej.

sk
pl
gb