Riaditeľ Krajského múzea v Prešove

Životopis

Základné údaje:

 

Meno a priezvisko: PhDr. Ľuboš OLEJNÍK, PhD.

Dátum narodenia: 08.02.1978

Adresa bydliska: 

Telef. kontakt.: 0915 956 695

E-mail: lubos.olejnik@tripolitana.sk

 

Absolvované vzdelanie:

 

2010 ... Obhajoba dizertačnej práce – udelený titul PhD.

2007 ... Rigorózna skúška – udelený titul PhDr.

2003 – 2006 ... Filozofická fakulta PU Prešov, interné doktorandské štúdium

1996 – 2001 ... Filozofická fakulta PU Prešov, ukončená štátnou skúškou s titulom Mgr.

1992 – 1996 ... Gymnázium Konštantínova v Prešove

 

Absolvované kurzy:

 

01.02.2003 – 31.07.2002 ... Kurz anglického jazyka /Akadémia vzdelávania v Prešove/

14.10.2002 – 01.03.2003 ... Kurz anglického jazyka /London City School of English and Computing/

 

Pracovná, študijná činnosť:

 

1998-1999 ... Account manager , ARKUS s.r.o.

2001-2002 ... Account manager, TAK s.r.o.

2003-2005 ... externá spolupráca, TAK s.r.o.

2005-2006 ... Manažér obchodu a marketingu –Tatraprint s.r.o. Svit.

2008-2009 ... Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity – asistent. Výučba predmetov „Manažment a marketing kultúrneho dedičstva“ a „Regionálny rozvoj“.

2009-2019 ... marketingový riaditeľ „POCITY film“. Štatutár POCITY o.z.

2010-2013 ... Filozofická fakulta Prešovskej univerzity – odborný asistent.

2014-2019 ... výkonný riaditeľ, štatutár Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, štatutár SOCUS o.z.

2014-2018... výkonný riaditeľ Art&Gallery&Antikvariát s.r.o.

2015-2018 ... obchodný riaditeľ RRservice, s.r.o. – obchodná spoločnosť

2018-2019 .... výkonný riaditeľ OSVYUM – aukčná spoločnosť a galéria

2020-súčastnosť ... riaditeľ Krajské múzeum v Prešove

 

Jazykové znalosti:

 

- Ruský jazyk – pasívne

- Poľský jazyk – pasívne

- Anglický jazyk – aktívne

 

Ďalšie špeciálne znalosti a schopnosti:

 

- Práca s PC (Windows, MS Office – MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet)

- Vodičské oprávnenie skupiny B

 

PhDr. Ľuboš OLEJNÍK, PhD.