Vzdelávací seminár - Reštaurovanie závesného obrazu

Dňa 14. júna 2022 sa v Žltom salóne barokového kaštieľa v Hanušovciach uskutočnil vzdelávací seminár na tému reštaurovanie závesného obrazu. Prednášku si pre laickú i odbornú verejnosť pripravila Mgr. Art Veronika Kopecká, licencovaná reštaurátorka z Českej republiky, ktorá pre Krajské múzeum v Prešove v rámci tohto projektu zreštaurovala vybraný obraz.

Seminár bol rozdelený na dve časti. V prvej časti predstavila prednášajúca reštaurátorské postupy pri reštaurovaní obrazov vo všeobecnosti. Celý proces reštaurovania od prvotného prieskumu diela, cez stabilizáciu maľby, vyčistenie diela, retuš až po finálnu adjustáciu.

V druhej časti seminára sa prednášajúca prioritne venovala vybranému zreštaurovanému dielu zo zbierok Krajského múzea v Prešove. Poukázala na výhody použitia stereomikroskopu a ultrazvukového zariadenia Sonotec, za pomoci ktorého šetrne odstránila nevhodné sekundárne zásahy na maľbe. Po samotnom seminári sa uskutočnila krátka diskusia a praktické ukážky práce s ultrazvukovým zariadením a stereomikroskopom.

Seminár sa uskutočnil v rámci projektu Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva č.: INT/EK/PO/3/IV/A/0310, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020 a štátneho rozpočtu SR.

Záznamy z tohto seminára Vám ponúkame pod týmto článkom.    

X