Vzdelávací seminár - Reštaurovanie polychrómovanej sochy

Dňa 16. júna 2022 o 10:00 hod. sa v Žltom salóne barokového kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou, uskutočil vzdelávací seminár na tému  - Reštaurovanie polychrómovanej plastiky. Prednášku si pre laickú i odbornú verejnosť pripravila MgA. Zuzana Auská, vedecká pracovníčka Univerzity Pardubice – Fakulty reštaurovania a licencovaná reštaurátorka z Českej republiky, ktorá pre Krajské múzeum v Prešove v rámci tohto projektu zreštaurovala vybranú plastiku.

Seminár bol rozdelený na dve časti. V prvej časti predstavila prednášajúca reštaurátorské postupy a problematiku reštaurovania sôch vo všeobecnosti. Celý proces reštaurovania od prvotného prieskumu diela, cez metódy prieskumu, snímanie vrstiev, retuš až po finálne ošetrenie diela.

V druhej časti seminára sa prednášajúca prioritne venovala vybranému zreštaurovanému dielu zo zbierok Krajského múzea v Prešove. Poukázala na výhody použitia stereomikroskopu a ultrazvukového zariadenia Sonotec, za pomoci ktorého šetrne odstránila nevhodné sekundárne zásahy na polychrómií diela. Po samotnom seminári sa uskutočnila krátka diskusia a praktické ukážky práce s ultrazvukovým zariadením a stereomikroskopom.

Seminár sa uskutočnil v rámci projektu Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva č.: INT/EK/PO/3/IV/A/0310, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020 a štátneho rozpočtu SR.

Záznamy z tohto seminára Vám ponúkame pod týmto článkom. 

X