SÚŤAŽ Z chiži do paláca - vyhodnotenie


Výsledky z výtvarnej súťaže S CHIŽI DO PALÁCA

  1. Kategória – MŠ
  2. Kategória – I. stupeň ZŠ
  3. Špeciálna cena

Výhercov budeme kontaktovať na emailovej adrese, z ktorej nám zaslali súťažný príspevok. Výherné kresby a literárne práce budú uverejnené aj na facebookovej stránke Krajského múzea v Prešove.

Máme výsledky výtvarnej súťaže Z CHIŽI DO PALÁCA. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Bohužiaľ, nie každý môže byť ocenený, aj keď všetky práce sú krásne. Rozhodli sme sa oceniť pár kresbičiek naviac. Výsledky: Špeciálna cena: Filip Štvarták 1. kategória MŠ 1.miesto: Larisa Klimešová. 2.miesto: Lucia Šarocká. 3.miesto: Matúš Zálepa. 4. miesto: Andrej Andrej 2. kategória: 1. stupeň ZŠ 1.miesto: Patrícia Oravczová2.miesto: Lea Hančáková3.miesto: Šimon Ondrej Hofierka. 4.miesto: Lara Petranská 5. miesto: Amália Štvartáková. Všetkým ďakujeme za účasť a výhercom srdečne gratulujeme.

X