Opálová súťaž - výsledky

Výsledky z výtvarno-literárnej súťaže TAJOMSTVO OPÁLU/PRÍRODA NA DUBNÍKU.

 1. Kategória - MŠ a I. stupeň ZŠ
 2. Kategória - II. stupeň ZŠ
 3. Mimoriadne ocenené literárne diela

Výhercov budeme kontaktovať na emailovej adrese, z ktorej nám zaslali súťažný príspevok. Výherné kresby a literárne práce budú uverejnené aj na facebookovej stránke Krajského múzea v Prešove.

Krajské múzeum v Prešove sa rozhodlo mimoriadne oceniť vybrané literárne diela a odmeniť ich dodatočnými cenami.

Pravidlá súťaže
Príroda na Dubníku

Cieľ súťaže:
Krajské múzeum v Prešove pripravilo v spolupráci so Slovenskými opálovými baňami online súťaž, ktorá sa trocha pokúša alternovať úlohy múzea a zároveň ponúka možnosť vyplnenia domácej karantény voľnočasovou aktivitou, ktorou zároveň môžu vyhrať zaujímavé vecné a zážitkové ceny.

Pravidlá súťaže:

 1. Výtvarno-literárna súťaž je v dvoch kategóriách:
  • 1.kategória VÝTVARNÁ SÚŤAŽ - deti materských škôl a žiaci 1. stupňa ZŠ,
  • 2.kategória VÝTVARNO-LITERÁRNA SÚŤAŽ- žiaci 2. stupňa ZŠ
 2. Súťažiaci môže do súťaže poslať maximálne jedno výtvarné alebo literárne dielo. Výtvarné práce môžu byť vytvorené rôznymi výtvarnými technikami (maľba, kresby, ceruzka, farebné, čiernobiele, koláž či komiks). Literárnym žánrom sa medze tiež nekladnú, tešíme sa na všetky vaše básničky, poviedky, rozprávania, umelecké opisy a podobne.
 3. Zasielanie fotografií súťažných diel do 15. mája 2020 na e-mailovú adresu tajomstvoopalu@gmail.com a do e-mailu zaslať kontaktné údaje žiaka:
  • Meno a priezvisko súťažiaceho, vek a adresu súťažiaceho
  • Názov diela
  • Ročník a školu, ktorú žiak navštevuje
 4. Výhercov vyhlásime do 29. mája 2020 na FB stránke a osobne kontaktujeme e-mailom.

Ceny v oboch kategóriách:

 1. miesto: Rodinný vstup do Slovenských opálových baní
 2. miesto: Rodinný vstup do všetkých pobočiek Krajského múzea v Prešove (Rákociho palác, Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou, Kaštieľ Stropkov)
 3. miesto: Rodinný vstup do vybranej pobočky Krajského múzea a vecné ceny

Ocenenie:
Porota po uzávierke súťaže vyhodnotí súťažné práce a rozhodne o umiestnení najlepších prác na 1., 2., a 3. mieste v jednotlivých kategóriách. Vyhlasovatelia udelia diplomy a vecné/zážitkové ceny a najlepšie práce budú publikované na FB stránke Krajského múzea v Prešove a Slovenských opálových baní.

Vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien:
Výhercovia budú vyhlásení na FB ako aj webovej stránke Krajského múzea v Prešove a kontaktovaní na e-mail, z ktorého nám pošlú fotografiu svojho výtvarného či literárneho diela. Po ukončení mimoriadnej situácie si výherca bude môcť vyzdvihnúť svoju cenu, v ktorejkoľvek z pobočiek Krajského múzea v Prešove (Rákociho palác v Prešove, Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou, Kaštieľ Stropkov), ktorú si sami zvolíte.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a zároveň chceme poďakovať Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Bohužiaľ, nie každý môže byť ocenený, aj keď všetky práce sú krásne. Výsledky:1. kategória MŠ a 1. stupeň ZŠ--1.miesto: Noemi Mitríková--2.miesto: Ema Neupauerová--3.miesto: Oliver Štvarták--4. miesta: Matúš Zálepa, Martin Čikoš2. kategória: 2. stupeň ZŠ--1.miesto: Ema Velčková--2.miesto: Kristián Sabol--3.miesto: Daniel Imrich. Mimoriadne ocenené diela:--1.miesto: Tamara Ivanová--2.miesto: Daniel Imrich--3.miesto: Veronika Janková. Keďže prišlo skutočne veľa obrázkov a aj pár literárnych prác rozhodli sme sa odmeniť 3 literárne diela mimoriadne dodatočnou vecnou cenou, ktorej sa veríme, že potešia..

X