Prešov v priestore a čase

Nové obzory 33. Prešov v priestore a čase       V roku 2017 sme nadviazali na tradíciu vydávania odborného periodika (ročenky) múzea s názvom Nové obzory (vychádzali každoročne v rokoch 1959 – 1991, okrem roku 1989) a po 25-ročnej odmlke sa nám podarilo vydať v poradí už 33. číslo Nových obzorov s podtitulom Prešov v priestore a čase, ktoré je zároveň zborníkom z rovnomennej konferencie z októbra 2017, realizovanej v našom sídle v Rákociho paláci v Prešove. Konferenciu i vydanie zborníka z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Projekt č. 17-521-01865

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

X