OSÍDLENIE STROPKOVA A OKOLIA

V roku 2019 sa v Kaštieli Stropkov uskutočnilo 28. stretnutie východoslovenských archeológov - odborné podujatie, na ktorom sa prezentovali najnovšie výsledky archeologického výskumu na východnom Slovensku a vďaka účasti kolegov z Poľska, Ukrajiny a Čiech aj v zahraničí. Zastúpená bola tiež hostiteľská organizácia prezentáciou dokladov osídlenia zo Stropkova a okolia a zhodnotením nálezov z pozostalosti J. Cichého. Prvýkrát boli prezentované témy stretnutia publikované v zborníku Stretnutie východoslovenských archeológov. Nitra 2020. Ponúkame príspevok PhDr. Márie Kotorovej-Jenčovej, PhD. Osídlenie Stopkova a okolia. Celý zborník je možné v elektronickej forme vidieť na http://www.sas.sav.sk/publikacie/digitalizovana-kniznica/stretnutie-vychodoslovenskych-archeologov/.

X