Slávnostné otvorenie a prezentácia virtuálnych expozícií a výstav

Piatok 29.04.2020 o 12:00 hod. sa v priestoroch Rákociho paláca v Prešove, na Hlavnej 86 uskutoční podujatie organizované v rámci realizácie mikroprojektu z programu INTERREG PL-SK 2014 – 2020 V-A. Hlavným programom podujatia je slávnostné otvorenie a prezentácia interaktívneho cezhraničného e-produktu, ktorá sa uskutoční za účasti predstaviteľov Krajského múzea v Prešove, Regionálneho múzea v Rzeszowe (Muzeum Okregowe w Rzeszowe) a za účasti ďalších predstaviteľov samosprávy. Pri tejto príležitosti bude predstavený nový interaktívny bod cestovného ruchu v priestoroch Krajského múzea v Prešove, odprezentovaná samotná technológia a e-produkt. Predmetná technológia bude následne slávnostné odovzdaná do užívania aj poľskému partnerovi, ktorým je spomínané poľské múzeum.

Výstupom projektu v prvom rade je vytvorená databáza virtuálnych expozícií a výstav oboch múzeí, ktorá je spolu s interaktívnymi bodmi dostupná zdarma širokej verejnosti na webovej stránke múzea. Jej cieľom je vzájomná propagácia múzeí, ktoré sú skutočnými pokladnicami národov a zastupujú verejný záujem širokej odbornej i laickej verejnosti. Sú pevnými piliermi uchovávania vzácneho a zdedeného, financované so záujmom z verejných zdrojov.

V druhom stupni je výstupom projektu zriadenie cezhraničných interaktívnych bodov turizmu. Tie budú zriadené vo všetkých pobočkách Krajského múzea v Prešove, teda Rákociho paláci v Prešove, kaštieli v Hanušovciach nad Topľou a kaštieli v Stropkove ale i v sídle partnerského Regionálneho múzea v Rzeszowe. Obe múzea chcú prostredníctvom tohto mikroprojektu zvýšiť svoju návštevnosť návštevníkmi zo svojich regiónov a zároveň prostredníctvom virtuálnych prehliadok poskytnúť možnosť nahliadnuť do ich výstav a expozícií návštevníkom z celého sveta. Tento spôsob prezentácie prírodného a kultúrneho dedičstva sa ukázal ako nevyhnutný v období pandémie koronavírusu. Táto forma prezentácie zároveň umožní návštevu výstav a expozícií oboch partnerských múzeí hendikepovaným návštevníkom, ktorí sú odkázaní len na takýto spôsob prezentácie. Výstavy a expozície sú obohatené o lektorské sprievodné slovo formou zvukových nahrávok vo viacerých jazykových mutáciách. Prezentácia zdigitalizovaného obsahu bude zabezpečená zariadeniami na prezentáciu virtuálnej reality (VR okuliare), ktorá bude fyzicky prítomná aj priamo na miestne v partnerských múzeách. Výsledkom spoločných aktivít je aj vzájomné rozšírenie poznatkov o prírodnom a kultúrnom dedičstve oboch regiónov, ktoré múzeá zastrešujú svojimi odbornými aktivitami.

Projekt Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí č.: INT/EK/PO/1/IV/A/0309 je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2014 - 2020.

X