Archeologický výskum v podmienkach regionálnych múzeí na Slovensku

Príspevok M. Kotorovej-Jenčovej v zborníku "Stan i potrzeby badań archeologicznych w Karpatach" Krosno 2017 z rovnomennej konferencie.

X