Zvyky zimného obdobia

Vonku to síce na december nevyzerá, ale Vianoce už klopú na dvere. V našom kaštieli v Hanušovciach sme sa rozhodli pripomenúť si zvyky a tradície, ktoré sú spojené s týmto obdobím.
V piatok 13.12.2019 sme privítali malých aj veľkých návštevníkov na programe s názvom Zvyky zimného obdobia: cyklus troch krátkych prednášok, ktoré svojimi umeleckými vstupmi predelili žiaci a pedagógovia ZUŠ v Hanušovciach.
Prvú prednášku s názvom „Prečo sú Vianoce v decembri“ mala Mgr. Ivana Lešičková, archeologička Krajského múzea. Rozprávala o pôvode tohto sviatku, o jeho vývine a súčasnej podobe.
Detailne o „zvykoch zimného obdobia“ sa naši hostia mohli dozvedieť od etnografky Mgr. Zuzany Andrejovej, PhD. Priblížila nám typické slovenské tradície obdobia adventu a Vianoc, so zameraním na lokálne špecifiká Hanušoviec nad Topľou.
O Vianociach svojho detstva, Vianociach v Moskve a v Londýne rozprávala Mgr. Agáta Krupová, kulturologička, bývalá pracovníčka nášho múzea. Najmä starší návštevníci si pri jej rozprávaní zaspomínali na vlastné detstvo.
Záver podujatia patril mládencom zo ZUŠ, ktorí nám v krátkom pásme priblížili tradičné koledovanie, ktoré neodmysliteľne patrí k Vianociam.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás v priebehu roka 2019 navštívili, ako aj všetkým inštitúciám, ktoré s nami spolupracovali pri príprave a realizácii jednotlivých podujatí. Všetkým Vám želáme pokojné Vianoce a tešíme sa na Vašu návštevu v roku 2020.

X