ZOBRAZENIA SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO V STROPKOVE

16. MÁJA sme si pripomenuli sviatok SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO. JE OCHRANCOM LODNÍKOV, MLYNÁROV, PLTNÍKOV A SPOVEDNÍKOV a tiež patrónom Čiech, Moravy aj Bavorska. V STROPKOVE SA TIEŽ NACHÁDZA NESKOROBAROKOVÁ PLASTIKA SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO. Je vytvorená z pieskovca s datovaním v r. 1760. Autor je neznámy. Socha na podstavci znázorňuje sv. Jána v kňazskom rúchu s biretom na hlave. V ruke drží kríž s palmovou ratolesťou, ktorá je znakom mučeníkov a okolo hlavy má päť hviezd. Rovnako ako socha sv. Floriána, aj táto socha bola pôvodne umiestnená na námestí, ako je to uvedenév mape Stropkova z r. 1866. V SÚČASNOSTÍ JE ORIGINÁL SOCHY SÚČASŤOU SAKRÁLNEJ EXPOZÍCIE KAŠTIEĽA V STROPKOVE A JE NÁRODNOU KULTÚRNOU PAMIATKOU. Replika sochy sa nachádza pred farským kostolom. Aj v samotnom kostole sa nachádza socha sv. Jána Nepomuckého, a to na barokovom oltári, ako prvá socha zľava v hornom rade. Sv. Ján Nepomucký sa narodil okolo r. 1350 v Pomuku. Chybným čítaním latinského výrazu vznikol Nepomuk. Bol kňazom a verejným notárom na pražskom arcibiskupstve. Po skončení štúdia cirkevného práva sa stáva kanonikom a napokon generálnym vikárom pražského arcibiskupstva. Bol zároveň spovedníkom manželky kráľa Václava IV. Kráľ ju upodozrieval z nevery, no nemal dôkazy. Tak si ich údajne chcel vymôcť od jej spovedníka Jána. A tak kráľ dal zatknúť a mučiť Jána, ako aj iných kňazov, keďže bol v spore s Cirkvou. Umierajúceho Jána vrhli kati 20. marca v r. 1393 z Karlovho mosta do Vltavy. Tam, kde voda vyplavila jeho telo na breh, sa zázrakom rozžiarilo päť svetielok. Pochovaný je v katedrále sv. Víta v Prahe. Počas procesu svätorečenia v r. 1729, otvorili jeho hrob a našli zachovaný jeho jazyk, ktorý odvtedy uchovávali ako relikviu. /neskôr sa výskumom zistilo, že to nie je jazyk, ale mozgové tkanivo/ VO VÝTVARNOM UMENÍ SA ZOBRAZUJE AKO KŇAZ S KRÍŽOM A PALMOVOU RATOLESŤOU, ALE AJ AKO JAZYK ALEBO RYBA - ako symbol mlčanlivosti, ktoré zvyčajne nesú anjeli. Známe sú jeho životopisné scény: Ján spovedá kráľovnú, kráľ ho núti prezradiť obsah spovede, Jánovo mučenie, zhodenie z mosta alebo jeho telo plávajúce na hladine ako aj výjavy zázračných uzdravení. STROPKOVSKÚ PLASTIKU SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO NÁJDEME zobrazenú aj v diele nášho ak. maliara FRANTIŠKA VESELÉHO z r. 1957. V expozícii Sakrálneho umenia v Kaštieli v Stropkove sa tiež nachádza socha Sv. Jána Nepomuckého od autora J. Hartmanna. Je to polychrómovaná drevorezba pochádzajúca z 2. pol. 18. storočia.Mgr. Jana Slivková, KM PO – Kaštieľ StropkovZdroj:Florentová H., Kopecký V.: Kresťanské nebo, 1995Remešová V.: Ikonografie a atributy svatých, 1991Llewellyn C.: Svätci a anjeli v umení, 2004Vateha M.: Kresby a maľby Františka Veselého – Stropkov a okolie v r. 1956-1965, r. 1999Vateha M.: Stropkov a jeho okolie, kultúrne a prírodné dedičstvo, r. 2012www.wikipedie.cz

X