Zlatá medaila RNDr. Petrovi Pjenčákovi

Zväz múzeí na Slovensku udelil na svojom slávnostnom zasadnutí ocenenia a uznania pre zamestnancov múzeí na Slovensku. Jediná zlatá medaila putuje do Hanušoviec! Získal ju RNDr. Peter Pjenčák! 🥳 Do múzea v Hanušovciach prišiel pracovať na "umiestenku" v roku 1986, s pôvodným úmyslom odpracovať tu len tri mesiace. V múzeu v Hanušovciach nad Topľou pracuje nakoniec 38 rokov! Peter ako zoológ a prírodovedec získal toto vzácne ocenenie za mimoriadne vedecké a publikačné výsledky pri mapovaní vtáctva, najmä špičkové výsledky pri výskume Bociana bieleho, za mimoriadny prínos vo vednom odbore chiropterológia v pôvodných banských štôlňach opálových baní v Slanských vrchoch, za ochranu a prezentáciu divo žijúcich zvierat na území Slovenskej republiky a za prezentáciu výsledkov vodného vtáctva na vodných plochách východného Slovenska. 🦇🐦🦢 Len pre zaujímavosť pre ochranu a identifikáciu vtáctva ich zakrúžkoval viac ako 50 000! Jeho výsledky vedecko výskumnej činnosti v múzeu môžete nájsť v publikáciách "European Breeding Bird Atlas 2" ( Európsky atlas hniezdneho rozšírenia vtáctva) - mapovanie vtáctva, Cicavce Slovenska, rozšírenie, bionómia a ochrana – mapovanie rozšírenia cicavcov (hlavne netopierov), Atlas migrace ptáků ČR a SR - krúžkovanie, Nový atlas vtákov Slovenska, Rozšírenie vtákov Slovenska (do roku 1999).

X