ZIMNÝ HOSŤ ZO SEVERU

Chochláč severský je spevavec vo veľkosti škorca s nenápadným sivohnedým sfarbením, len v krídle má pestré pierka čiernej, červenej, žltej a bielej farby. Krátky chvost je ukončený výraznou žltou páskou. Charakteristickým znakom je chocholček na hlave, podľa ktorého dostal aj slovenský názov. Hniezdi v ihličnatých lesoch severnej časti Európy, Ázie a Ameriky. Počas tuhých zím, keď je na severe nedostatok potravy sa sťahuje južnejšie. Vtedy sa objavuje aj na Slovensku. V niektorých rokoch dochádza k tzv. invázií, keď môžeme sledovať početné kŕdle až niekoľko stoviek jedincov. Tieto invázie sú len raz za niekoľko rokov, ale sú aj roky keď vôbec nepriletia. V tejto zime sú relatívne bežné na celom našom území, ale len v menších kŕdlikoch. Zdržiavajú sa na stromoch a kríkoch na ktorých zostali plody - najmä jarabiny, jablká a hrušky a iné mäkké plody. V obľube majú aj bobule imela. Chochláče často zaregistrujeme podľa ich hlasu, je to typické hlasné cvrlikanie - jeden zo zvukov našej zimy.

Autor: RNDr. Peter Pjenčák

X