Zimné sčítanie vodného vtáctva

Zimné sčítanie vodného vtáctva je medzinárodným monitorovacím programom, ktorý sa zameriava na zistenie početností nehniezdnych populácii vodných a na vodu viazaných vtákov. Údaje získané v rámci tohto programu sú neskôr využívané pre ochranu populácii a biotopov sledovaných druhov vtákov. Na Slovensku sa realizuje od roku 1991 a prebieha každoročne v polovici januára. Náš zoológ Peter Pjenčák na takomto monitorovaní nesmie chýbať a prináša Vám pár zaujímavých informácií a záberov z tohtoročného monitorovania.Počas minulého týždňa boli v okrese Vranov nad Topľou sčítané úseky na rieke Ondava od Nižného Hrušova po Malú Domašu. Celkovo bolo zistených 498 kačíc divých, 56 kormoránov, 3 rybáriky riečne, 2 volavky popolavé a jeden orliak morský. Okrem vodných vtákov bolo pozorovaných aj 29 druhov zimujúcich druhov. Najzaujímavejší bol výskyt holuba hrivnáka!V spolupráci so SOPSR Prešov boli spočítané aj vodné nádrže Malá Domaša a Domaša. Na Malej Domaši bolo zistených celkom 465 jedincov 15 druhov vodného vtáctva. K najpočetnejší patrila kačica divá lyska čierna a kormorán čierny. Zaujímavé boli rekordné počty beluší (13), volaviek (11) a potápačov malých (23). Na Domaši bolo celkom 527 vtákov 8 druhov. Pozorovanie spestrili aj tri vydry riečne.Ak by ste chceli vedieť (nielen) takéto vodné vtáctvo z blízka, neváhajte a navštívte náš Kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou po ukončení aktuálnych protipandemickych opatrení.

X