ZIMNÉ SČÍTANIE VODNÉHO VTÁCTVA

Zimné sčítanie vodného vtáctva je medzinárodný monitorovací program, ktorý sa zameriava na zistenie početností zimujúcich populácii vodných a na vodu viazaných vtákov. Na Slovensku sa realizuje od roku 1991. Každoročne v polovici januára odborníci, ale aj dobrovoľníci sčítavajú vtáky približne na 400 lokalitách, čo predstavuje približne 2500 kilometrov vodných tokov a 200 kilometrov štvorcových vodných nádrží, rybníkov, štrkovísk a jazier. Počas tohtoročného sčítania 12.1.2024 zoológ múzea v spolupráci s RCOP Prešov spočítali zimujúce vtáky na Domaši a VN Malá Domaša. Celkovo zistili takmer 2000 vtákov 12 druhov. Najpočetnejšia bola kačica divá s počtom takmer 1500 jedincov. Historicky najvyšší počet bol u lysky čiernej 340 ks. Ďalšími v poradí boli chochlačka vrkočatá (84 ks), hlaholka severská (64 ks). Kormoránov veľkých bolo 30. Zo zriedkavejších druhov boli pozorované 4 potápače malé a jedna kačica chrapka. Rodinka labutí hrbozobých z Malej Domaše, bola zaregistrovaná počas sčítania na Domaši v lokalite Dobrá. Sčítanie znepríjemňoval silný severný vietor. Mimo hlavného termínu sčítania, boli počas 4 dní zmapované aj úseky rieky Topľa od mosta v Hanušovciach po most v Parchovanoch časti Božčice. Na takmer 40 km zimovalo 6 druhov vodných vtákov. Kačica divá v počte 280jedincov, 69 kormoránov veľkých, 10 potápačov veľkých, 5 volaviek popolavých a jeden rybárik riečny.

Foto: KM PO - Kaštieľ Hanušovce

Zdroj: Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ a archeopark Hanušovce

X