Zimná pomoc

Zbierkový fond Krajského múzea v Prešove obsahuje množstvo plagátov, ohlášok, nariadení a rozkazov v tlačenej forme, ktoré boli v minulosti v Prešove vyvesované na informačných miestach. Zimná pomoc bola jednou z dobročinných pomocných akcií, ktorá bola pravidelne konaná už počas prvej ČSR. Pod plagát upozorňujúci na jej konanie v roku 1940, čiže v čase druhej svetovej vojny, je podpísaný vtedajší vládny komisár Prešova v rokoch 1939-1940, poslanec slovenského snemu a rodák z obce Župčany, Andrej Germuška. Verejne vyhlasované zbierky usporadúvané počas akcií zimných pomocí ponúkali priestor pre dobročinnosť nielen solventnejších občanov a zároveň materiálne pomáhali sociálne najslabším skupinám obyvateľstva.

X