Zdravotná samaritánska brašna

Zdravotná samaritánska brašna zo začiatku 20. storočia, ktorá je súčasťou stálej expozície Z dejín hasičstva na Slovensku v Krajskom múzeum v Prešove, slúžila na poskytnutie prvej zdravotnej pomoci raneným a chorým.Organizácia samaritánskej služby v medzivojnovom období bola založená na samaritánskych strážach ustanovených pri hasičskom zbore v každej, aj tej najodľahlejšej dedine. Pozostávali z 3 – 5 mužov a 2 žien. Úlohy samaritánov v zdravotnej službe spočívali vo vykonávaní najelementárnejších zákrokov: prikladať čistý obväz na ranu, vykonávať umelé dýchanie, uložiť a previesť raneného, fixovať zlomeninu, zastaviť krvácanie atď..Tieto úkony mali urobiť do príchodu lekára. Prísne však mali zakázané liečenie. Hasič - samaritán mal byť pripravený pomôcť postihnutej osobe bez ohľadu na jej národnostné, náboženské a politické presvedčenie zadarmo, bez nároku na odmenu. Mohol však prijať dobrovoľný peňažný dar, ktorý si mal dať potvrdiť vo svojom samaritánskom zápisníku. Dar potom odovzdal do pokladne samaritánskeho odboru, z ktorého sa zakupoval zdravotnícky materiál a samaritánsky výstroj /nosidlá, lekárničky a pod./.

X