"Zbušek", mierka na obilie,"butyla"

SV. URBAN NIE JE LEN PATRÓN VINOHRADNÍKOV25. máj patrí tradične sviatku sv. Urbana, ktorý je známy ako patrón vinohradníkov. Málokto však vie, že tento svätec drží patronát aj nad debnármi. Za debnárstvo sa považuje remeselná alebo iná výroba nádob, ktoré slúžili v rozmanitých odvetviach, akými sú poľnohospodárstvo, potravinárstvo či priemysel. V národopisnej expozícii nášho múzea nájdete aj "Zbušek" - nádobu na mútenie masla z jedľového dreva. K debnárskym zbierkovým predmetom patrí aj Mierka na obilie. Stena mierky je zhotovená z hrubšieho dobre opracovaného bukového luba ohnutím do kruhu. V neposlednom rade uzatvára našu debnársku sériu "Butyla" - drevená nádoba na vodu. Tento predmet slúžil ako zásobník vody furmanom na cestách.

X