Zatváranie brány

30.10.2023 sme podujatím "Zatváranie brány" ukončili úspešnú sezónu v archeoparku. Návštevníci, ktorí využili pekné prázdninové počasie, mohli na vlastnej koži zažiť život v praveku. Skúsili si streľbu z luku, mletie múky na žarnove, vyrábali si náramky na malých krosienkach vyrábali nádoby z hliny a razili mince. Veľký záujem bol o výrobu prstienkov z doby bronzovej a maľovanie hlinených korálikov. Súčasťou podujatia bolo aj vypaľovanie keramiky v hrnčiarske peci a ochutnávka tradičných lokší.

X