ZÁSTAVA SV. MIKULÁŠA V PROCESE REŠTAUROVANIA

Sv. Mikuláš už v mladosti vynikal štedrosťou a starostlivosťou o chudobných. V jednej z legiend o jeho živote je príbeh ako chudobnému mužovi, ktorý nemohol dať svojím trom dcéram veno a hrozila im mravná skaza, daroval za okno tri mešce s peniazmi. Z našich zbierok si tiež dnes pripomíname sv. Mikuláša na jednej z cirkevných zástav. Dôležitou súčasťou reštaurovania fragmentu cirkevnej zástavy s výjavom sv. Mikuláša a sv. Floriána bolo tmelenie a retuš. Cieľom tmelenia a imitácie povrchu štruktúry originálnej maľby je priviesť tmely do úrovne originálnej maľby a napodobniť jej štruktúru v súvislosti s prechodom a plynulosťou s deformáciami originálneho povrchu. Laková vrstva bola nevyhnutná pre vytvorenie ochrannej vrstvy maľby v konfrontácii s externým prostredím a pre vytvorenie lepšieho optického efektu. Pre zlepšenie formálneho a chromatického prechodu bolo dôležité použitie záverečnej retuše. Fragment obojstrannej zástavy s výjavom sv. Mikuláša a sv. Floriána vznikol okolo roku 1900 a meria 86 x 70 cm. Sv. Mikuláš je tu zobrazený ako svätec v charakteristickom biskupskom odeve, s biskupskou berlou v pravej ruke a mešcom v ľavej. Za jeho ľavou rukou je zobrazená mitra.

text: Mgr. Art. Ivana Ramáčová, reštaurátorka KM PO

Zdroj: Zo zbierok Krajského múzea v Prešove

X