Zástava Prešovského telocvičného a šermiarskeho spolku ETVE z roku 1899

Najvýznamnejším športovým klubom v histórii Prešova bol Prešovský telocvičný a šermiarsky spolok ETVE /Eperjesi Torna és Vívó Egyesület/ založený v roku 1896. Okrem šermu rozvíjal tenis, hru ušiakom, kriket, cyklistiku, atletiku a futbal. Podnetom na vznik futbalu boli krajinské turičné telovýchovné slávnosti organizované Uhorským zväzom telocvičných jednôt 25. mája 1898. Počas nich zohrali v Prešove dve budapeštianske futbalové mužstvá futbalový zápas, prvý na území Slovenska vôbec. Futbalová exhibícia sa uskutočnila na vojenskom cvičisku pri Toryse. Ešte v ten istý deň založil výbor ETVE futbalový oddiel, ktorý bol rovnako prvým na území Slovenska.

X