Zástava prešovského Dobrovoľného hasičského zboru

Jednou zo zástav v zbierke Krajského múzea v Prešove je historická zástava prešovského Dobrovoľného hasičského zboru /DHZ/. Bola vyhotovená a slávnostne posvätená 30. septembra 1928 pri príležitosti osláv 50. výročia založenia DHZ v Prešove.Súčasťou osláv bolo poplachové cvičenie prešovských hasičov, omša v rímskokatolíckom kostole, posviacka novej hasičskej zástavy a vbíjanie klincov so štítkami do žrde zástavy. Drevená dvojdielna žrď je dlhá 186 cm. V jej hornej časti je 138 pribitých klincov so štítkami, na ktorých sú mená prispievajúcich, čestných a činných členov a mecenášov zboru, zástupcov jednotlivých politických strán, úradov, spolkov a prešovských občanov. Zástava Dobrovoľného hasičského zboru v Prešove je vyhotovená z plátna červenej farby v tvare obdĺžnika /135 x 115 cm/. Na prednej strane /averz/ je nápis: „Dobrovoľný hasičský zbor v Prešove 1877.“ Uprostred je znak Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Rub /reverz/ obsahuje nápis zlatými písmenami: „Miluj svojho blížneho ako seba samého.“ Uprostred je maľba patróna hasičov, sv. Floriána, hasiaceho horiaci dom. Zástava je po obvode ozdobená zlatými strapcami.

X