Zaniknutý stredoveký kostol vo Vranove nad Topľou

Príspevok o výsledkoch výskumu zaniknutého stredovekého kostola vo Vranove n. T. prezentovaný na medzinárodnej konferencii v Krosne "Badania archeologiczne zespołów sakralnych w Karpatach".

X