Zamatové spomienky

Krajské múzeum v Prešove v spolupráci s  Mestom Prešov si pripomenuli 34. výročie Nežnej revolúcie formou výstavy pod názvom Zamatové spomienky. Vernisáž sa uskutočnila 16.11.2023 o 15.00 hod. v priestoroch Rákociho paláca. Jej  ťažiskom je predovšetkým fotodokumentačný materiál z archívu Krajského múzea v Prešove, doplnený o ďalšie materiály, ktoré poskytli zamestnanci Mestského úradu v Prešove. Po obsahovej stránke je kladený dôraz na novembrové udalosti v roku 1989, ktoré sa odohrali v samotnom  Prešove. Týka sa to predovšetkým aktivít študentov prešovských vysokých a stredných škôl, predstaviteľov Verejnosti proti násiliu, návštev významných osobnosti OF a VPN v Prešove Václava Havla a Milana Kňažka – zhromaždenie sa konalo v preplnenej Mestskej hale 20.decembra 1989.  Ďaľšie fotografie dokumentujú  demonštrácie a mítingy občanov Prešova a okolia, ktorými vyjadrovali jednotu a masívnu podporu prebiehajúcim spoločensko-politickým zmenám. Fotografická časť výstavy pozostáva z 15 panelov a je doplnená o  listinné materiály,  plagáty, letáky viažúce sa k novembrovým udalostiam v roku 1989. Výstava sa koná pod záštitou primátora mesta Prešov, Františka Oľhu. 

Potrvá do 30.11.2023.

X