Záchranná samaritánska šatka

Ľudský súcit a ochota pomôcť v nešťastí patria k základným etickým pilierom kultúr, ktoré medzi najvyššie uznávané hodnoty postavili človeka, ľudský život.

V zbierke požiarnej ochrany Krajského múzea v Prešove sa nachádza exponát, ktorý v minulosti plnil dôležitú zdravotnú funkciu a ktorý aj v súčasnosti vo svojom názve nesie posolstvo ľudskej ušľachtilosti a dobra. Je ním záchranná samaritánska šatka, ktorá slúžila ako obväzový a fixačný prostriedok na poskytovanie prvej zdravotnej pomoci na prelome 19. a 20. storočia.

Ukážka správneho použitia je znázornená priamo na jej plátennom materiáli. Postupnosť úkonov je označená písmenami a arabskými číslicami. V hornej časti šatky je textová legenda v nemeckom jazyku, charakterizujúca jej účel a poslanie.

X