Za krásami slovenských orchideí.

12. mája 2019 sa uskutočnilo už tradičné turistické  podujatie Za krásami slovenských orchideí, ktoré zorganizoval KST Krokus a zúčastnili sa ho aj členovia KST Opál a Prvého michalovského KST. Počasie nám prialo po celý deň. Prešli sme trasu Petkovce – Skrabské – Remeniny - Bystré – Hanušovce. Počas tejto takmer šesť hodinovej turistickej vychádzky sa nám podarilo nájsť 9 druhov rastlín z čeľade vstavačovitých ( prilbovku bielu, prilbovku dlholistú, vemenník dvojlistý, hniezdovku hlístovú, vstavač bledý, vstavač vojenský, vstavač purpurový, bradáčik vajcovitý a črievičník papučkový). Videli sme aj iné zaujímavé druhy ako veternica lesná alebo áron alpínsky.

Elena Dercová

X