Za krásami slovenských orchideí – Beskydské predhorie

Za krásami slovenských orchideí – Beskydské predhorie. Už nám kvitnú najkrajšie orchidey črievičník papučkový, vstavač purpurový, vsatavač vojenský, prilbovka dlholistá, vemeník dvojlistý, hniezdovka hlístová.

X