Z terénu

Orchidey ako ich poznáme z  kvetinárstiev, sú výsledkom mnohonásobných mezidruhových a mezirodových krížení, nie pôvodnými druhmi žijúcimi vo voľnej prírode. Aj príroda však ponúka pohľad na tieto vzácne rastliny. V regióne bolo počas dlhodobého mapovania ich výskytu zaznamenaných 26 druhov z 11 rodov. Kvitnú postupne od skorej jari až do júla.  Vstavačovité sú trváce byliny s koreňovými hľúzami alebo podzemkami. Život väčšiny z nich je viazaný na spolužitie s hubami. Tento spôsob života sa nazýva mykoríza (zvláštna forma symbiózy). Rastlina dodáva hube produkty svojej asimilácie a huba pomáha rastline prijímať  vodu a jednoduché anorganické i organické látky, ktoré potrebuje pri budovaní svojho tela. Táto spolupráca je pravdepodobne energeticky výhodná aj pre hubu aj pre rastlinu.

Aj keď hovoríme o najpočetnejšej čeľadi rozšírenej po celom svete, považujeme v súčasnosti tieto rastliny za celosvetovo kriticky ohrozené. Vynára sa totiž otázka koľko druhov pri súčasnom tempe devastácie biotopov vyhynie bez toho, aby boli preskúmané a poznané verejnosťou. V 70-tych rokoch bola preto prijatá tzv. Washingtonská konvencia, známa ako CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of  Wild Fauna and Flora) na ochranu ohrozených druhov živočíchov a rastlín a o regulácii obchodu s nimi, ktorá čiastočne zahŕňa aj ochranu orchideí. Vnútroštátny zber prípadne obchod reguluje zákon o ochrane prírody a vyhláška na ochranu fauny a flóry. Na Slovensku patria všetky druhy z čeľade vstavačovitých k ohrozeným.

Ako jeden z prvých vstavačov u nás každoročne kvitne vstavač bazový (Dactylorhiza sambucina). Druh je svetlomilný, ale môžeme ho nájsť aj na slabo zatienených miestach na podhorských a horských lúkach. Je prevažne európskym druhom, na severe rastie po južnú Škandináviu, na východe vyznieva na Kaukaze. V našej oblasti sme ho našli na vyššie položených lúkach v  Slanských vrchov. Zastavili sme sa tam včera cestou zo Sigordu a našli sme 5 kvitnúcich jedincom.

X