Z terénu - vzácne jarné byliny

Rok čo rok vítajú jar ako prvé snežienky. Snežienka jarná je pôvodným európskym druhom. U nás rastie voľne a je možné ju vidieť prakticky kdekoľvek v záhrade alebo v lese. V rokoch 1999 až 2003 bol druh zaradený na zoznam chránených rastlín, čo zapríčinil masívny zber najmä pred Medzinárodným dňom žien. Dnes si ich môžeme voľne odtrhnúť, pokiaľ nerastú v chránených územiach. Vo vranovskom okrese už tradične rozkvitá na mierne modelovaných svahoch Nízkych Beskýd a v nižších polohách Slanských vrchov.
K prvým zvestovateľom jari patria aj vzácne šafrany. Podobne ako v prípade snežienok ide o mrazuvzdorné rastliny. Kvitnú v rôznych farbách, v našej oblasti prevažuje fialová farba, veľmi vzácne tu kvitnú biele jedince. Je to karpatsko-balkánsky rastlinný druh, ktorý pôvodne pochádza z oblasti Malej Ázie. Oddávna sa v krajinách svojho pôvodného výskytu pestoval ako korenina či prírodné farbivo. Na území Slovenska je v niektorých oblastiach veľmi hojný a masovo rozšírený, na iných lokalitách však úplne chýba. Obyčajne rastie na vlhkých lúkach, v našej oblasti je však lesným druhom. Lokality s týmto druhom sa nachádzajú na rozhraní severovýchodnej časti Slanských vrchov a južných okrajov Nízkych Beskýd. Do vranovského okresu zasahujú lokality v katastrálnom území obcí Pavlovce a Radvanovce v širšom okolí kopca Petič, kde sa vyskytuje vzácny zákonom chránený šafran Heuffelov. Bohatá populácia sa nachádza v lesnom podraste veľmi skoro na jar spolu so scilou dvojlistou, pľúcnikom mäkkým, kopytníkom európskym, chlpaňou hájnou, fialkou lesnou a inými druhmi.
Scila dvojlistá rastie vo vlhkých listnatých lesoch, na lúkach, v krovinách i pozdĺž ciest, všade, kde je trvale vlhko a humózna vápnitá pôda. Je to druh strednej a južnej Európy. Areál jej výskytu zasahuje do Holandska a juhozápadného Poľska. V Rakúsku sa vyskytuje iba v nížinách. Viaceré druhy z rodu scila sú na Slovensku zákonom chránené. Druh, ktorý sa vyskytuje v našej oblasti, je scila dvojlistá, ktorá patrí k vzácnym jarným bylinám. Spolu s ňou nájdeme v jarnom aspekte v lesných spoločenstvách veternicu lesnú, cesnak medvedí, chochlačku dutú a iné druhy.
Významným európskym druhom je aj poniklec veľkokvetý. Kvitne skoro na jar na výslnných, suchých, piesočnatých stanovištiach, na lesostepných stráňach od nížin až po pahorkatiny. Je to panónsko-balkánsky prvok našej kveteny. Vyskytuje sa najmä v spoločenstvách s mnohými inými teplomilnými druhmi.

X