Z terénu - jarný aspekt v karpatskom lese

Jarné obdobie vždy poteší farbami, ktorými zakvitnú jarné druhy rastlín. Tieto rastlinky kvitnú ešte v neolistenom lese, pokiaľ majú dostatok svetla. Obdobie ich kvitnutia je preto veľmi krátke (napr. snežienky, scily, chochlačky, šafrany a iné). Keď sa stromy v lese zazelenajú a slnečného svetla v ich podraste rapídne ubudne, majú už jarné druhy svoj životný cyklus za sebou a na rad prichádzajú iné - tieňomilné druhy rastlín. Dlhodobým spolužitím rastlín v lesnom spoločenstve sa vytvorila sezónnosť. Rastliny sa tak vyhýbajú vzájomnej konkurencii. Schopnosť rýchlo vykvitnúť umožňujú skorým jarným bylinám najmä ich podzemné zásobné orgány (cibule, hľuzy, podzemky), v ktorých majú dostatok zásobných látok. Tie nahromadili v predchádzajúcej sezóne a rastliny z nich čerpajú živiny, zatiaľ čo ostatné rastliny ešte spia.

X