Z terénu - invázne rastliny (Stenactis annua)

Po niekoľkých daždivých dňoch začalo všetko rásť oveľa rýchlejšie a v trávnych porastoch sa nám často zjavuje hviezdnik ročný. Rastlina pochádza zo Severnej Ameriky a do Európy bola privezená ako okrasná. Postupne splanela a začala sa spontánne šíriť v rôznych biotopoch. Na Slovensku sa vyskytuje viac v teplejších častiach Slovenska, ale šíri sa aj do kotlín a do podhoria na severe Slovenska. Do vyšších hornatých oblastí zatiaľ nezasahuje. Osídľuje najrôznejšie synatropné, ale aj prirodzené stanovištia. Rastie na rumoviskách, na miestach s narušenou vegetáciou, v okolí ciest, železníc, ale aj popri vodných tokoch. V súčasnosti sa rýchlo rozširuje na lúky a pasienky. Je to jednoročná zriedkavo trváca, 0,2-1,5 m vysoká, husto listnatá bylina s okrúhlou, hranato ryhovanou, v hornej časti rozkonárenou chlpatou stonkou i listami, ktoré sú svetlo alebo tmavozelené, široko vajcovité. Prízemné listy sú pílkovité, ku stopke zúžené. Kvitnúce úbory tvoria súmerné okrajové kvety bielej alebo fialovkastej farby so žltými terčmi. Plody sú nažky. Tento druh je na podmienky prostredia nenáročný. Na nové plochy sa rozširuje semenami, ktoré sú prenášané vodou alebo vetrom. Semená dozrievajú postupne a ľahko klíčia aj v nepriaznivejších podmienkach.

X