Z REŠTURÁTORSKEJ DIELNE

Opäť vám exkluzívne prinášame pohľad do zákulisia práce v našom múzeu. Tentokrát sa rozhovorila o procese reštaurovania, záchrane umeleckých diel a zbierkových predmetov kultúrno-historickej hodnoty naša reštaurátorka Ivana." Jednou z deštruktívnych metód reštaurátorského prieskumu je sondážny prieskum. Uskutočňuje sa pre potvrdenie výsledkov obhliadkového prieskumu, chemicko-fyzikálneho výskumu a lepšie definovanie stratigrafie - chronológie sekundárnych zásahov a charakteristiku jednotlivých primárnych a sekundárnych vrstiev. Na diele s vyobrazením barónky Anny Marie Szirmay, rodenej Mednyanszky boli uskutočnené dve sondy, kde bola definovaná originálna farebná vrstva, na ktorej sa nachádza vrstva stmavnutej a zoxidovanej vrstvy laku."

Anna Maria Szirmay Mednyanszky bola príslušníčka uhorskej šľachty v období vlády Márie Terézie. Olejomaľba vznikla v roku 1741.

Zdroj: Krajské múzeum v Prešove

X