Z histórie futbalu v Prešove

13.12.2018 Krajské múzeum v Prešove sprístupnilo verejnosti výstavu Z histórie futbalu v Prešove, ktorá predstavuje 120 - ročnú históriu prešovského futbalu. Začiatky, úspechy klubov i jednotlivcov sú prezentované dobovými fotografiami a športovými trofejami. Výstava potrvá do 31.3.2019.

X