Z histórie futbalu v Prešove

27.3.2019 sa v Rákociho paláci uskutočnila finisáž výstavy Z histórie futbalu v Prešove realizovanej pri príležitosti 120. výročia založenia prvého futbalového klubu na Slovensku. Podujatie bolo spojené s videoprojekciou dobových fotografií za aktívnej účasti bývalých futbalistov Tatrana Prešov - Š. Pálla, M. Komanického, E. Čabalu a M. Sopka.

X