Z dejín hasičstva na Slovensku

Pavol Košík

/21.5.1902-14.12.1981/

Iniciátorom  vytvorenia  hasičskej expozície v prešovskom múzeu bol Pavol Košík, dlhoročný veliteľ dobrovoľných hasičov v Prešove a zanietený  zberateľ artefaktov s touto tematikou. Pavol Košík dlhé roky pracoval vo verejných funkciách. Bol jedným zo zakladateľov pobočky povojnového Slovenského leteckého zväzu v Prešove /20.10.1945/ a v roku 1949 tiež zakladateľom prešovskej verejnej mestskej autobusovej dopravy. 42 rokov zastával funkciu veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru v Prešove, pričom súbežne pracoval na úseku civilnej obrany a v kritických  rokoch 1948-1949 bol predsedom Mestského národného výboru. Počas 46 rokov  bol voleným funkcionárom Zväzu požiarnej ochrany SSR a členom Ústredného výboru Zboru požiarnej ochrany SSR. V roku 1967 pri príležitostí 120. výročia vzniku Ohňohasiaceho a záchranného spolku v Prešove zorganizoval v priestoroch prešovského múzea výstavu s tematikou požiarnej ochrany.  Exponáty z tejto výstavy daroval Múzeu a tým vytvoril základ samostatného zbierkového fondu dejín  požiarnej ochrany. Neskôr sa stal iniciátorom vytvorenia stálej celoslovenskej expozície Z dejín požiarnej ochrany a techniky, ktorá  bola  sprístupnená v roku 1978. Pavol Košík bol osobnosťou, ktorá svojou prácou i zberateľskou činnosťou presiahla rámec regiónu.

X