Z dejín hasičstva na Slovensku

Krajské múzeum rozšírilo stálu expozíciu o dejinách hasičstva na Slovensku

Krajské múzeum v Prešove reinštalovalo a rozšírilo panelovú časť stálej expozície Z dejín hasičstva na Slovensku a rozšírilo ju o nové tematické celky a fotodokumentačný materiál. Pozostáva z 30 panelov a poskytuje prierez histórie  hasičstva na Slovensku, ktoré sa vyvíjalo od živelnej  ochrany  pred požiarmi, až po súčasnú organizačnú štruktúru dobrovoľného i profesionálneho hasičstva.

„Obsahovým zameraním prerastá regionálny význam a celoslovenskou pôsobnosťou patrí medzi ojedinelé špecializované expozície. Reinštalovaná časť expozície dokumentuje hlavné vývojové etapy hasičstva a požiarnej techniky nielen písomne a fotograficky, ale tiež jedinečnými trojrozmernými exponátmi. Svojím zameraním učí prevencii, predchádzaniu požiarom a disciplíne pri práci s ohňom,“ uviedol odborný pracovník múzea Igor Lazorík.

Expozícia Z dejín hasičstva na Slovensku bola sprístupnená 12. októbra 1978 s vtedajším názvom Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany na Slovensku. Jej základ tvorili exponáty zo súkromnej zbierky dlhoročného veliteľa dobrovoľných hasičov v Prešove a zanieteného  zberateľa artefaktov s touto tematikou Pavla Košíka. Po jej zrušení v roku 2009 bola obnovená a otvorená v roku 2012 so súčasným názvom Z dejín hasičstva na Slovensku. „Ťažiskovým celkom expozície  sú  dobrovoľné  hasičské zbory. Ich začiatky sú  úzko spojené s rozvojom kapitalizmu v Uhorsku a technickým pokrokom v druhej polovici 19. storočia. Prvý pokus o založenie dobrovoľného hasičského a záchranného zboru na Slovensku sa uskutočnil v roku 1847 v Prešove.

K masovému rozmachu hasičských spolkov došlo v 60. a 70. rokoch 19. storočia. Do roku 1900 boli hasičské zbory založené prakticky vo všetkých  väčších  mestách a dedinách,“ vysvetlil Lazorík. Jedným z najpôsobivejších tematických celkov je podľa neho hasičská technika a hasičský výstroj. „Spoločensko-politické a štátoprávne premeny, ktoré sa uskutočnili po roku 1948 a po roku 1989 výrazne ovplyvnili aj hasičstvo na Slovensku. Zmeny v organizačnej, riadiacej a výkonnej oblasti sú  dokumentované v textovej i obrazovej forme,“ skonštatoval odborný pracovník múzea. Pozornosť je venovaná aj patrónovi hasičov, sv. Floriánovi. Okrem vyobrazení jeho mučeníckej smrti na freskách je predstavovaný tiež na maľbách, soškách a sochách, ľudových plastikách, erboch, zástavách a podobne.

"Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia". "Fond je hlavným partnerom projektu". Bola sprístupnená v Krajskom múzeu v Prešove 18. decembra 2020. Voľný vstup do expozície od 18.12.2020 do 31.1.2021.

X