Workshop praveká keramika v Archeoparku – živá archeológia

Pod vedením lektorky Amálie Holíkovej sa 22.7.2022 až 24.7.2022 uskutočnil 1. ročník workshopu so zameraním na tvorbu kópií pravekej keramiky. Prvej časti workshopu sa zúčastnilo 13 záujemcov o prácu s hlinou, ktorým lektorka priblížila históriu vzniku keramiky a ktorí sa následne naučili praveké techniky výroby hlinených nádob.  

Druhá fáza workshopu, ktorá sa uskutočnila 30.7.2022 a 31.7.2022, zahŕňala vypaľovanie kópií pravekej keramiky vo vypaľovacej peci a v jame. V popoludňajších hodinách sa po otvorení pece a vybratí keramiky uskutočnilo hodnotenie výpalu, ktorý dopadol veľmi úspešne. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

X