VÝZNAMNÁ SPOLUPRÁCA POTVRDENÁ PODPISOM MEMORANDA

Podpísali sme memorandum o spolupráci s Prešovskou univerzitou - najvýznamnejšou vzdelávacou inštitúciou v regióne. Memorandum potvrdzuje rozvoj dlhoročných odborných kontaktov, množstvo spoločných projektov a deklaruje záujem dané vzťahy rozvíjať. Najnovším projektom je spolupráca pri tvorbe konceptu duálneho vzdelávania v spoločenských vedách, realizovaným Krajským múzeom v Prešove, kde Prešovská univerzita je odborným partnerom v rovine odborných zamestnancov, ale aj v rovine účasti budúcich učiteľov dejepisu na tomto projekte.

X