Vývesný štít Okresnej hasičskej jednoty č. 35 (OHJ) v Prešove

Vývesný štít Okresnej hasičskej jednoty č. 35 (OHJ) v Prešove sa nachádza v expozícii Z dejín hasičstva na Slovensku. OHJ č. 35 vznikla 5. mája 1924 ako tridsiata piata v poradí. Jej cieľom bolo rozšíriť sieť dobrovoľnej hasičskej ochrany na územie celého okresu, organizovať výcvik a školenie novozriadených hasičských zborov a samaritánskych družstiev. Bola zároveň odborným garantom pri postupnej motorizácii a modernizácii hasičskej techniky v okrese. Jej čelní funkcionári, poprední prešovskí hasiči, zastávali tiež významné funkcie v strešnej celoslovenskej národnej hasičskej organizácii. Účinkovanie Okresnej hasičskej jednoty č.35 malo zásadný význam nielen na vznik a fungovanie vidieckych zborov, ale i na formovanie prešovského Dobrovoľného hasičského zboru /DHZ/, ktorý mal plniť funkciu vzorového DHZ.

X