Vývesný štít mestských kasární rakúsko-uhorskej cisársko-kráľovskej armády

V zbierkovom fonde Krajského múzea v Prešove sa nachádza vývesný štít mestských kasární rakúsko-uhorskej cisársko-kráľovskej armády. Na bielom podklade je čiernym písmom uvedený kruhopis: „K.u.K.; Städtische; Infanterie-Bataillonskaserne“ obopínajúci spoločný znak Rakúsko-uhorskej monarchie s mottom Indivisibiliter ac Inseparabiliter napísanom na zlatej stuhe. Štít má po obvode čierne lemovanie. Zreštaurovaný štít majú návštevníci možnosť vidieť v historickej expozícií Krajského múzea v Prešove, v časti venovanej militáriám.

X