Vytvoríme z hliny

15.11.2022 bol zrealizovaný workshop „Vytvoríme z hliny“ kde si mohli vyskúšať prácu s hlinou v ruke, maľovanie hlinených korálikov, maľovanie hlinených nádob, opravu hlinených stien príbytkov v archeoparku. Počas workshopu účastníci mohli vidieť výrobu nádoby na hrnčiarskom kruhu a vypaľovanie keramiky v hrnčiarskej peci.

Podujatie bolo spolufinancované z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

X