Výstava Osobnosti našich dejín

Od 7.6.2019 do 15.9.2019 bude v Kaštieli Stropkov sprístupnená výstava: Osobnosti našich dejín na historických portrétoch. Kurátor výstavy: Mgr. J. Ridilla.
Komorná výstava, ktorú Krajské múzeum v Prešove pripravilo pre svoju organizačnú jednotku Kaštieľ v Stropkove - prezentuje takmer 20 olejomalieb spodobujúcich vysokú šľachtu, panovníkov, politikov a dejateľov od 1. polovice 17. storočia po 2. svetovú vojnu. Súbor portrétov zachytáva osobnosti, ktoré väčšou či menšou mierou zasiahli do života nášho regiónu.

X