Výstava In arte voluptas v Tripolitane - Kaštieli Stropkov

V Stropkove zastal na chvíľu čas a to doslova. Návštevníci kaštieľa sa tu môžu pokochať pohľadom na súbor asi 60-tich vzácnych historických hodín z obdobia 18. až prvej polovice 20. storočia.  Výstava pod názvom In arte voluptas – V umení je pôžitok, ktorú sprístupnili v piatok 13. júla v Stropkovskom kaštieli, potrvá do 2. septembra.

Historické hodiny pochádzajú zo zbierok Krajského múzea v Prešove a dvoch súkromných zbierok. Vo väčšine prípadov sú zachované a dali by sa bez problémov sfunkčniť. Kolekciu tvoria rôzne druhy hodín veľkej umelecko-remeselnej a estetickej hodnoty. Sú totiž spojením vedy a dôvtipu hodinárskych majstrov, ale aj ďalších remeselníkov, ktorí sa na ich výrobe podieľali (rezbári, kováči, zlatníci, maliari a iní).

„Viaceré z prezentovaných hodín pochádzajú z dielní špičkových európskych výrobcov. Popri nich predstavujeme aj výrobky tunajších majstrov, najmä z Prešova, ktorí sa združovali do cechu a ich majstrovské kusy dosahovali veľmi slušnú úroveň.“ hovorí historik umenia a spoluautor výstavy  Ing. Samuel Bruss.

Z prezentovaných hodín sú neprehliadnuteľné tzv. amerikánske hodiny, ktoré si Slováci pracujúci na konci 19. a na začiatku 20. storočia v Amerike nosili ako suvenír domov. Medzi najvzácnejšie exponáty patria napríklad barokové konzolové hodiny z 18. storočia, zlátené krbové či nádherné obrazové hodiny, pochádzajúce z viacerých európskych hodinárskych centier. Unikátom sú presýpacie hodiny z 19. storočia.

Najnovším exponátom múzea sú hodiny prešovského majstra Martina Hubera z obdobia okolo roku 1840, ktorý pochádzal z Tirolska.

„V Prešove žil a pôsobil niekoľko rokov, stal sa významným členom prešovského hodinárskeho cechu a jeho výrobky sú dokladom vysokej úrovne tohto remesla na území dnešného východného Slovenska“ hovorí historik JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, zástupca riaditeľa Krajského múzea v Prešove.

Predstavené historické hodiny boli ozdobou honosných interiérov šľachtických i bohatých meštianskych rezidencií aj v prostredí východného Slovenska.

X