Výšinné sídlisko gávskej kultúry v Sedliskách-Podčičve

Materiálová štúdia PhDr. Márie Kotorovej Jenčovej, PhD

In: N. Beljak Pažinová/ Z. Borzová (ed): Studia Historica Nitriensia. Suplementum. Sedem decénií Petra Romsauera. Nitra 2017, s. 397-407.

X